Bunkier

Bunkier

Bunkier

Bunkier, czyli miejsce do treningu wybicia piłki z piasku. Nasz bunkier ma dokładnie takie parametry, jak tego typu przeszkody spotykane na mistrzowskich polach golfowych.