Wybierz język:
Polski
English
Kontakt: tel. +48 22 424 70 83, +48 609 046 802
Bunkier

Bunkier, wypełniony w całości piaskiem, stanowi kolejną przeszkodę dla gracza. Na regularnym polu golfowym umieszczone zazwyczaj wzdłuż fairway’a, bądź w okolicy green’u, bunkry są miejscem najchętniej, oprócz wody, omijanym przez graczy.