Putting Green

Putting Green

Putting Green

Obszar do nauki i treningu puttowania, czyli toczenia piłki do dołka. Na nisko przystrzyżonej trawie znajduje się kilka dołków treningowych do ćwiczenia puttowania z różnych kątów i odległości. Świetny trening precyzji, uważności i koncentracji.